Pelajaran Tawakal

>> Kepada-Mu kami memohon taufiq ya Rabbana.
>> “Wa man yatawakkal ‘alallah fa huwa hasbuhu” (dan siapa yang tawakkal kepada Allah, maka Dia akan mencukupinya). Surat Ath Thalaq: 3.
>> [1]. MENIATKAN hidup untuk IBADAH kepada-Nya, dengan tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun.
>> [2]. MENJALANKAN perintah-Nya (amal fardhu), dan meninggalkan larangan-Nya (dosa-dosa besar).
>> [3]. MELAKUKAN usaha terbaik sekuat daya & semampunya. Istilahnya “menyempurnakan sebab-sebab”.
>> [4]. BERDOA, memohon karunia & pertolongan Allah atas masalah-masalah. Misalnya setelah shalat, melalui tawasul amal saleh, meminta doa orang saleh, dzikir dan SHALAWAT sebanyak kemampuan.
>> [5]. PASRAH hati atas hasil usaha dan takdir kehidupan. Menyerahkan hasil kepada-Nya, dengan HARAP BAIK akan rahmat-Nya.
>> SEMOGA ALLAH SWT mencukupi hidup kita dengan kekayaan-Nya. Amin Allahumma amin.

(BlueWater).

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: