Beberapa Prinsip Kehidupan Muslim

Maret 17, 2015

Beberapa prinsip kehidupan Muslim yang perlu kita ingat, terus jaga, dan dikembangkan dalam kehidupan:

1. ALLAHU RABBUNA (Allah adalah Rabb kami).
2. AR RASULU USWATUNA (Rasulullah Saw sebagai teladan kami).
3. AL QUR’ANU KITABUNA (Al Qur’an adalah Kitab Suci kami).
4. ASY SYARIATU HUKMUNA (Syariat Islam sebagai hukum kami).
5. ASH SHALATU HAYATUNA (Shalat adalah kehidupan kami).
6. AL MASJIDU RAUDHATUNA (Masjid adalah taman kami).
7. AL MUSLIMUNA IKHWANUNA (Kaum Muslimin adalah saudara kami).
8. AR RAHMATU KHALQUNA (Sifat kasih sayang adalah akhlak kami).
9. AL KHAIRATU ‘AMALUNA (Berbuat kebaikan adalah amal kami).
10. AL ARDHU DAULATUNA (Bumi ini adalah negeri kami).

Semoga kita diberikan hidayah dan taufik untuk meniti jalan yang diridhai Allah Ta’ala. Amin Allahumma amin.

Hidup seorang Muslim seperti pohon kurma, akarnya menghunjam dalam, batangnya menjulang tinggi, berbuah setiap musim.

(Mine).