MENJAGA KEHIDUPAN DENGAN MANHAJ

April 29, 2015

>> Allah SWT menjaga kehidupan di bumi dengan menghadirkan insan-insan shalihin yang mendiami bumi. Dengan demikian akan turun sebab-sebab Keridhaan-Nya. Dalilnya, Allah SWT mengutus para Nabi dan Rasul AS untuk mengajarkan jalan keshalihan kepada manusia. Sebaliknya, bila insan durhaka dan mendustakan Allah, mereka dihalalkan adzab atasnya.

Tool to Safe Life

Tool to Safe Life

>> LAUT MATI (Death Sea) terletak di antara Yordan, Israel, Palestina. Tidak ada hewan atau tumbuhan hidup di laut ini. Airnya tidak dapat diambil manfaat & bau. Manusia tidak boleh lama-lama berendam di airnya, bisa dehidrasi. Di tempat inilah ribuan tahun lalu bercokol kaum Sodom. Kedurhakaan menyisakan derita ribuan tahun lamanya.

>> Itulah pentingnya kita menjaga keshalihan, dalam rangka menjaga kehidupan dan alam. Jangan menjadi pendurhaka yang mengundang malapetaka.

>> BERIKUT MANHAJ KEHIDUPAN SEORANG MUSLIM:

#1. Menjalankan agama berdasarkan ILMU, yaitu ilmu pengetahuan Syariat yang kuat dan terpilih.

#2. Menjalani kehidupan sebagai IBADAH kepada Allah SWT, dg tanpa menyekutukan Dia dg sesuatu apapun.

#3. Menghidupkan SUNNAH Nabi dalam kehidupan sehari-hari, dalam tata-cara ibadah, dan menjauhi bid’ah.

#4. Mendukung usaha-usaha menghidupkan SYARIAT Islam dalam kehidupan sosial dan masyarakat.

#5. Melaksanakan DAKWAH Islam secara hikmah, bijaksana, santun.

#6. Mengutamakan PERSATUAN Ummat, saling hormat-menghormati antar elemen-elemen Muslim.

#7. Mendukung usaha-usaha SIYASAH untuk menekan kemungkaran dan menyokong kemakrufan.

#8. Melaksanakan usaha-usaha pemberdayaan kehidupan Muslim.

#9. Mengadopsi kemajuan teknologi untuk mendukung maslahat hidup Ummat di segala bidang.

#10. Menjaga konsep akidah AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH; sebagai koridor keagamaan Muslim.

#11. Menyebarkan akhlak RAHMAT ke segenap penjuru alam (semampunya).

#12. Melindungi sistem kehidupan Muslim dengan kekuatan JIHAD di jalan Allah.

>> Semoga Allah memberikan kita hidayah & taufiq untuk menempuhi jalan yang diridhai-Nya. Amin Allahumma Amin.

Tatar Pasundan, 24 April 2015.

(AM. Waskito).

SUMBER: Status facebook.