Janji Para Pejuang…

Maret 11, 2016

Foto di bawah ini amat sangat mengharukan. Tiga orang bersahabat. Semula tiga orang, lalu satu per satu gugur dalam perjuangan. Subhanallah. Bumi Syam tidak berhenti mengeluarkan keajaiban-keajaibannya. Subhanallah…

Bertiga

Inilah janji setia di medan JIHAD. “Patah tumbuh hilang berganti.” Para pejuang gugur, generasi pengganti kan muncul. Allahummarhamhum rahmatan wasi’ah wa iyyana wa lil Muslimin.

Amin amin ya Rabbana.

(Muslim).