Kami Tidak Menghina Agama Lain dengan Karikatur

Januari 12, 2015

Adakah seorang Muslim yang DIPERBOLEHKAN menghina agama lain? Kita menolak kekafiran dan memperingatkan manusia atas hal itu; tapi kan kami TDK MENGHINA mereka.

Laa ikraha fid din” (tak ada paksaan dlm agama ini).

Fa man sya’a fal yu’min, wa man sya’a fal yakfur” (siapa ya mau, berimanlah; siapa yg mau kafirlah).

MENGAPA mereka menghina simbol-simbol Islam? Padahal kami tak menghina mereka.

Apakah demi KEBEBASAN PERS & EKSPRESI?

Memangnya “kebebasan pers & ekspresi” itu lebih tinggi dari agama? Atau ia telah jadi “agama baru” yg berhak mengadili agama ALLAH SWT? Tidak mungkin itu.

Mereka berusaha mengambil hak-hak agama Allah, lalu Allah mengambil Hak-Nya atas mereka.

Siapa yang menghina Pemilik alam semesta, mereka pasti akan dikejar oleh-Nya, hingga bersembunyi di liang semut sekalipun.

Wa man yuhaaddunallaha wa rasulahu fa qad kubitu ka maa kubitalladzina min qablihim” (siapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya, dia akan dihinakan seperti telah dihinakan orang-orang sebelum mereka). Surat Al Mujaadilah.

Admin.

Iklan